Doforgreen (DFG)  ผู้นำธุรกิจบริการด้านที่ปรึกษา  ฝึกอบรมระบบมาตรฐานต่างๆ  และตรวจสอบระบบบริหารงาน  เชี่ยวชาญเชื่อถือได้ในระดับสากล  เน้นคุณภาพที่ยอดเยี่ยม  สิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ  ความปลอดภัยอันดับหนึ่ง  ถูกต้องตามกฎหมาย  ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากองค์กรชั้นนำ  “ทำระบบดี ง่าย ถูกต้อง ครอบคลุม ประหยัด และเป็นกันเอง”

บริการของ Doforgreen

dfg_sds3

บริการแปลเอกสาร Safety Data Sheet (SDS)

แปลโดยผู้เชี่ยวชาญ รับประกันความถูกต้อง รู้จักสารเคมีประเภทต่างๆ เป็นอย่างดี ประสบการณ์ด้านสินค้าอันตรายกว่า 30 ปี ผ่านการอบรม IMDG-CODE ผ่านการจัดทำรายงาน สอ.1 มามากกว่า 7,000 ฉบับ ทำงานเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ บริการเป็นกันเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
dfg_law_database3

ทดลองใช้ฟรี! ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย

ระบบที่รวบรวมกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย มาตรฐานแรงงานไทย สิ่งแวดล้อม มีข้อมูลครบถ้วน และยังช่วยกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะให้คุณ ทำปฎิทิน ทะเบียนกิจกรรม ทำแบบประเมินความสอดคล้องให้ และเป็นเพื่อนปรึกษาเรื่องกฎหมายได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลเพิ่มเติม

เหตุผลที่คุณควรเลือก Doforgreen

ที่เดียวอบรมครบทุกมาตรฐาน

เริ่มทำระบบได้ง่ายๆ

ลดความเสี่ยงเจอ Major Audit

ประเมินความสอดคล้องทั้งโรงงาน

เปลี่ยนอุบัติเหตุเป็นศูนย์

มีระบบฐานข้อมูลกฎหมาย

บทความ - ข่าวสารต่างๆ

ทดลองใช้ฟรี ฐานข้อมูลกฎหมาย

www.doforgreen.com ระบบฐานข้อมูลกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ช่วยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทดลองใช้ฟรี โทรสอบถามได้ที่ Hotline : 081-917 0258, 098-237 8399, 098-286 7357

ISO สำหรับ SME และบริษัท Startup ควรทำหรือจำเป็นต้องทำหรือไม่?

ท่านอาจลองตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวองค์กรเองว่าคำตอบเป็นอย่างไร บุคลากรน้อย การทำงานเดินหน้าได้ขึ้นอยู่กับคนเป็นหลัก ระบบการทำงานที่เป็นขั้นตอนมาตรฐานยังไม่ได้ถูกกำหนดอย่างชัดเจน? การวางแผนในการทำงานค่อนข้างน้อยหรือแทบไม่มี ? การทำงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกพิจารณาดำเนินการให้เป็นทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน แต่ขึ้นกับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล? การทำงานเน้นการปฎิบัติ หรือทำไปก่อนเนื่องจากบุคลากรจำกัด ถ้ามีปัญหาค่อยหาทางแก้ ? เมื่อมีปัญหาในการทำงาน หรือข้อร้องเรียน เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ? สื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรโดยทางวาจาเป็นหลัก ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา เพื่อวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาโดยเน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ? เวลามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในองค์กร จะกระทบกับบริษัทค่อนข้างมาก เพราะการสื่อสารในองค์กรเพื่อโอนถ่ายงานยังไม่มีประสิทธิภาพหรือขาดการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ? […]

ISO 9001 คืออะไร มีประโยชน์กับองค์กรอย่างไร

ISO 9001 คืออะไร ISO 9001 คือระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกยอมรับ และเป็นมาตรฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคผลิตหรือภาคบริการ เป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มาตรฐาน ISO จัดทำและพัฒนาโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  (The International Organization for Standardization) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่าประเทศที่เป็นองค์กรอิสระ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีประเทศสมาชิกกว่า 164 […]

ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี

ใช้ป่าชุมชนเป็นสะพานสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดย กิติชัย รัตนะ ภาคภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะทำงานภูมิภาค ภาคกลาง-ตะวันตก ปรัชญาในการจัดการป่าชุมชน มิได้วัดจากการดำรงอยู่ของป่าเพียงอย่างเดียว หากวัดจากประโยชน์ที่ชุมชนพึงได้รับจากผลของการจัดการเหล่านั้น ประโยชน์ที่ว่าหมายรวมถึงการเข้าถึง การแบ่งปันการใช้ทรัพยากรบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เท่าเทียมและเกิดประโยชน์ร่วมต่อชุมชนสูงสุด ขณะเดียวกันก็ต่อยอดผลจากการจัดการป่ามาสู่การจัดการชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับฐานทรัพยากรที่มีอยู่ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในกระบวนการจัดการ "ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี" "บ้านห้วยสะพาน" ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการตั้งถิ่นฐานทำกินมาไม่ต่ำกว่า 400 ปี […]

เปลี่ยนอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ลองและลงทุนมาหลายวิธีแล้ว ทั้งจัดงบประมาณ อุปกรณ์ป้องกันภัย รณรงค์ จัดกิจกรรมชักจูงใจ พูดคุย ว่ากล่าวตักเตือน ตั้ง KPI ก็แล้ว สุดท้ายอุบัติเหตุยังคงมีอยู่เหมือนเดิม Doforgreen บริการให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้กับท่านทั้งในโรงงานและบริษัท โดยบริหารงานอย่างมืออาชีพ มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพ และลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ด้วยเทคนิค BBS (Behavior Based Safety), อบรมส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เชื่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดยตรง Doforgreen สามารถช่วยคุณได้ ด้วยเทคนิค กลยุทธิ์ […]

การรับรองทางป่าไม้ (Forest Certification) และ Forest Stewardship Council (FSC)

การรับรองทางป่าไม้ (Forest Certification) การรับรองทางป่าไม้ (Forest Certification) เป็นเครื่องมือและวิธีการใหม่ที่มีผลโดยตรงต่อวงการป่าไม้ทั่วโลก โดยการใช้การตลาดเป็นข้อกำหนดในการจูงใจให้ปรับปรุงวิธีการจัดการป่าไม้ โดยวิธีการที่ได้รับการยอมรับแพร่หลายและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการชักจูงให้กระทำตามโดยมิใช่บังคับโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆอย่างที่เคยปฏิบัติมาในอดีต และประการสำคัญวิธีการนี้สามารถช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ (Stake holders) หันหน้าเข้าหากันเพื่อที่จะเดินไปตามหลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน การรับรองป่าไม้ (Forest Certification) ได้มีการพัฒนาต่อจากการประชุม UNCED (United Nation Conference on Environment and Development) […]

การเปลี่ยนแปลงการจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน

การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ที่ระบายออกจากโรงงานมีการเปลี่ยนแปลงโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 (MOI-0427) ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  โดยยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550  และปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนและยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นกับโรงงานที่เกี่ยวข้อง  การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้สรุปในตารางที่ 1 ตารางที่ 1   การเปลี่ยนแปลงการจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน […]

รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ISO 9001:2015

การเปลี่ยนแปลงใน ISO 9001:2015 ISO9001:2015 ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กันยายน 2558 โดย ISO9001 ฉบับปี 2015 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเน้นในการเพิ่มสมรรถภาพของระบบการจัดการ โดยอาศัยวิธีการเชิงกระบวนการ (Process approach) การพิจารณาด้านความเสี่ยง และวงจร Plan-Do-Check-Act ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกประยุกต์ใช้ทุกระดับและทั่วทั้งองค์กร ในทุกวันนี้มีมาตรฐานการจัดการอยู่หลายมาตรฐาน ดังนั้น ISO9001:2015 จึงออกแบบให้สามารถรวมกับมาตรฐานการจัดการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น   […]

รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015

มาตรฐานฉบับใหม่ ISO 14001: 2015 ทำไมต้องปรับปรุง ISO 14001? ISO 14001: 2015 ถูกทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของสภาพการ ซึ่งได้แก่ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นขององค์กรต่างๆ ต่อปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีอิทธิพลต่อผลกระทบนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบริบทที่แข่งขันกัน เป็นต้น  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานนี้เพื่อทำให้เข้ากันกับมาตรฐานระบบการจัดการอื่นๆด้วย   ISO 14001:2015 มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ในเรื่องอะไร? ISO 14001:2015 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 7 ประการ 1. […]