doforgreen.com ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย

ผู้ช่วยที่ดี ของ จป. และ MR ทุกคน ไม่ต้องค้นหนังสือ ไม่ต้องรื้อแฟ้ม

ไม่ต้องคอยติดตามข่าวสารจากหลากหลายแหล่งข้อมูล ให้เสียเวลา

รวมกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย มาตรฐานแรงงานไทย สิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน และกฎหมายขนส่ง ทุกกระทรวง ทุกระดับ ล้วนมีข้อมูลครบถ้วน

กรองกฎหมาย จาก 3,000 กว่าฉบับ แบ่งหมวดหมู่ ย่อสรุป ค้นหาได้ตามประเภท กระทรวง ชื่อกฎหมาย ปีประกาศ จัดทำทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกแต่ละราย

มีการสรุปรายงานสถิติของกฎหมาย และกิจกรรมที่ต้องทำตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีทะเบียนกิจกรรมคอยเตือน (ซึ่ง link กับทะเบียนกฎหมายที่ จัดทำให้ลูกค้าเฉพาะราย)

หมดกังวลเรื่องกฎหมายไม่ update เรามีกฎหมาย รายงานใหม่ตลอด ทั้งทางอีเมล์และใน www.doforgreen.com โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกแต่ละราย

จัดทำแบบประเมินความสอดคล้องให้ด้วย ซึ่งจะ link กับทะเบียนกิจกรรม โดยจะแปรผลความสอดคล้อง หรือไม่สอดคล้อง ตามกิจกรรมที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้

ที่สำคัญ เรายังให้คำปรึกษาลูกค้าตลอดทั้งปี “บริการด้วยใจจริงๆ” ราคาย่อมเยาสุดคุ้ม เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น เพียง 2,000 บาท (ยอดก่อน VAT) เท่านั้น

abcd copy

 

  • กฏหมายทั้งหมด หมายถึง กฏหมายที่มีผลบังคับใช้ทุกฉบับ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กฏหมายที่มีผลบังคับใช้ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน และยังไม่ถูกเลือกเข้าทะเบียนกฏหมาย
  • ทะเบียนกฏหมาย หมายถึง กฏหมายที่มีผลบังคับใช้ และถูกเลือกเข้าทะเบียนกฏหมาย
  • ทะเบียนกิจกรรม หมายถึง สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฏหมายในทะเบียนกฏหมายได้กำหนดไว้
  • แบบประเมิน หมายถึง แบบประเมินความสอดคล้องของกฏหมายที่อยู่ในทะเบียนกฏหมาย

มาดูหน้าตาของ Doforgreen.com กัน

dfg2 copy