รับแปลเอกสาร Safety Data sheet (SDS)

สมาชิก doforgreen รับส่วนลดพิเศษ 10% (กรณีจำนวนการแปลมากกว่า 30 ฉบับ/ออเดอร์)

 • Doforgreen แปล SDS โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับประกันความถูกต้อง
 • มีบุคลากรและนักแปลที่เชี่ยวชาญและจบการศึกษาโดยตรงด้านเคมีโดยเฉพาะ (ผู้จัดทำจบการศึกษาปริญญาตรี โท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี/ สิ่งแวดล้อม)
 • มีความคุ้นเคยและรู้จักสารเคมีประเภทต่างๆ เป็นอย่างดี
 • สามารถแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีได้อย่างถูกต้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสินค้าอันตรายมากกว่า 30 ปี
 • มีประสบการณ์แปลหลายปี
 • อยู่ในวงการบริษัท โรงงานที่เกี่ยวกับเคมีโดยตรง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร IMDG-CODE และใช้ข้อกำหนด IMDG-CODE ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอันตราย
 • ผ่านการจัดทำรายงานสอ.1 สำหรับส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มากกว่า 7,000 ฉบับ
 • ส่งมอบเป็นไฟล์งานในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการทางอีเมล
 • ทำงานเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ บริการเป็นกันเอง 
 • ตรวจสอบเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของสินค้าอันตรายที่เข้าท่าเรือ
 • จัดทำ สอ.1 จัดทำสลากสารเคมีบรรจุภัณฑ์ ตามระบบ GHS
 • ช่วยประหยัดเวลาเจ้าหน้าที่ได้มาก เนื่องจากทีมงานเรา มีความชำนาญโดยเฉพาะและทำงานรวดเร็ว

 

บริการ ราคา
แปล SDS (Safety Data Sheet) จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 900-1,000 บาท/ฉบับ (ไม่จำกัดจำนวนหน้า)
จัดทำสอ.1 โดยการแปลจาก SDS(Safety Data Sheet) 900-1,000 บาท/ฉบับ (ไม่จำกัดจำนวนหน้า)
จัดทำฉลากสารเคมีตามระบบ GHS โดยใช้ข้อมูลจาก SDS(Safety Data Sheet) 200 -250 บาท/ฉลาก