ท่านสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

หลังจากชำระเงินแล้วกรุณายืนยันการชำระค่าบริการมาที่อีเมล [email protected]

Account Name ชื่อบัญชี    บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด   Five Intelligence Co., Ltd. 
ธนาคาร สาขา ประเภท บัญชี หมายเลขบัญชี
 บิ๊กซีเคหะร่มเกล้า  ออมทรัพย์ 404-755995-9
 บิ๊กซีเคหะร่มเกล้า  ออมทรัพย์ 085-706964-5

*หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

 

ทางบริษัทจะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ไปให้ท่านหลังจากได้รับแจ้งการชำระเงิน สำหรับนิติบุคคล โปรดส่งเอกสาร หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามรายละเอียดดังนี้

ที่อยู่ในเอกสารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 55150 06 6

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

253/735 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  10520