ภาพ กิจกรรม Doforgreen Trip สร้างสานสัมพันธ์ กิจกรรม Team Work @ กาญจนบุรี วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559