ลูกค้าใหม่ที่สนใจ in-house training 2 วัน หรือ 2 คอร์ส ขึ้นไป ภายในปีนี้ สิทธิพิเศษเป็นสมาชิกรายปี ฐานข้อมูลทะเบียนกฎหมาย ฟรี 1 ปี

คอร์ส Public Training ทุกคอร์ส มา 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน

คอร์ส Public Training ทุกคอร์ส มา 3 ท่าน จ่าย ราคาสมาชิก