บทความ-ข่าวสาร

08/02/2021
ทดลองใช้ฟรี ฐานข้อมูลกฎหมาย
www.doforgreen.com ระบบฐานข้อมูลกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ช่วยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทดลองใช้ฟรี โทรสอบถามได้ที่ Hotline : 081-917 0258, 098-237 8399, 098-286 7357
22/07/2020
ISO สำหรับ SME และบริษัท Startup ควรทำหรือจำเป็นต้องทำหรือไม่?
ท่านอาจลองตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวองค์กรเองว่าคำตอบเป็นอย่างไร บุคลากรน้อย การทำงานเดินหน้าได้ขึ้นอยู่กับคนเป็นหลัก ระบบการทำงานที่เป็นขั้นตอนมาตรฐานยังไม่ได้ถูกกำหนดอย่างชัดเจน? การวางแผนในการทำงานค่อนข้างน้อยหรือแทบไม่มี ? การทำงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกพิจารณาดำเนินการให้เป็นทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน แต่ขึ้นกับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล? การทำงานเน้นการปฎิบัติ หรือทำไปก่อนเนื่องจากบุคลากรจำกัด ถ้ามีปัญหาค่อยหาทางแก้ ? เมื่อมีปัญหาในการทำงาน หรือข้อร้องเรียน เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ? สื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรโดยทางวาจาเป็นหลัก ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา เพื่อวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาโดยเน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ? เวลามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในองค์กร จะกระทบกับบริษัทค่อนข้างมาก เพราะการสื่อสารในองค์กรเพื่อโอนถ่ายงานยังไม่มีประสิทธิภาพหรือขาดการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ? […]
07/07/2020
ISO 9001 คืออะไร มีประโยชน์กับองค์กรอย่างไร
ISO 9001 คืออะไร ISO 9001 คือระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกยอมรับ และเป็นมาตรฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคผลิตหรือภาคบริการ เป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มาตรฐาน ISO จัดทำและพัฒนาโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  (The International Organization for Standardization) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่าประเทศที่เป็นองค์กรอิสระ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีประเทศสมาชิกกว่า 164 […]
06/07/2020
ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
06/07/2020
เปลี่ยนอุบัติเหตุเป็นศูนย์
06/07/2020
การรับรองทางป่าไม้ (Forest Certification) และ Forest Stewardship Council (FSC)
06/07/2020
การเปลี่ยนแปลงการจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
06/07/2020
รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ISO 9001:2015
06/07/2020
รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015